Powrót

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-05-23

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej).

Obywatele polscy, którzy zamieszkują lub przebywają czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą, składają wniosek za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez uzyskania ww. zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

O uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ znajduje się tu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej (Dz.U. 2022 poz. 873)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.