Powrót

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-22

Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu (Ministra Obrony Narodowej).

Obywatelstwo polskie a służba w obcym wojsku

Obywatele polscy, którzy zamieszkują lub przebywają czasowo powyżej trzech miesięcy za granicą, składają wniosek za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej bez uzyskania ww. zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności.

O uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Więcej informacji na powyższy temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ znajduje się tu.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej (Dz.U. 2022 poz. 873)

 

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.