Powrót

Ulgi w składkach ZUS dla przedsiębiorców

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-01

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Zwolnienie z opłacania składek

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonywania jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia.

Składki preferencyjne

Po upływie 6 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca może skorzystać z tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne obliczane są od minimalnej, miesięcznej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy, dla porównania, pełne wynoszą 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku, zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu. Warunkiem skorzystania z małego ZUS-u jest:

  • prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • uzyskiwanie przychodu z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż 120 000 zł (jeżeli działalność prowadzona była cały rok).

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca korzystał z „małego ZUS” w 2019 r., lub w styczniu 2020 r. okres ten wlicza się zarówno do 36 jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Z małego ZUS-u Plus nie może korzystać przedsiębiorca, który:

  • w poprzednim roku (w 2019 r.) prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
  • rozliczał się w formie karty podatkowej i był zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie;
  • podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
  • spełniał warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
  • wykonywał dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Wyjaśnienia z przykładami dotyczącymi Małego ZUS plus znajdują się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.