Powrót

Zwolnienie z opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne - tzw. ulga na start

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Z jakich ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne mogą korzystać przedsiębiorcy?

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

 

Zwolnienie z opłacania składek

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujące ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i niewykonujące jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

W okresie korzystania z ulgi na start osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacają składki tylko na to ubezpieczenie.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia.

 

Składki preferencyjne

Gdy przedsiębiorca wykorzysta ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnuje może opłacać preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne przedsiębiorca nalicza od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy dla porównania osoby niekorzystające z ulgi składki naliczają od co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku oraz ci, którzy w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej prowadzili inną działalność pozarolniczą zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Więcej informacji znajduje się na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 tys. zł

Informacje nt. tego rozwiązania można znaleźć na stronie internetowej biznes.gov.pl

Wyjaśnienia z przykładami dotyczącymi Małego ZUS Plus znajdują się również na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Aktualizacja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.