Powrót

Ulgi w składkach ZUS dla przedsiębiorców

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-11

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonywania jej na rzecz byłego pracodawcy, nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia.

Składki preferencyjne

Po upływie 6 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, przedsiębiorca może skorzystać z tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne obliczane są od minimalnej, miesięcznej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy, dla porównania, pełne wynoszą 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku, zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Mały ZUS

Mały ZUS, czyli składki uzależnione od przychodu. Warunkiem skorzstania z małego ZUS-u jest:

  • prowadzenie działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
  • uzyskiwanie przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie wyższej niż  trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Z małego ZUS nie może korzystać przedsiębiorca, który:

  • w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
  • w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT (te warunki muszą zaistnieć łącznie),
  • w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym także z tytułu innej pozarolniczej działalności,
  • spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek,
  • wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

W przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru wynosi zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Informacje na temat wysokości składek można znaleźć na stronie Zielonej Linii.

Aktualizacja: Ministerstwo Przedsiebiorczości i Technologii


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.