Powrót

Miejsce zamieszkania do celów podatkowych

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Jak określić swoją rezydencję podatkową?

Określenie Twojej rezydencji podatkowej – czyli miejsca zamieszkania dla celów podatkowych – jest bardzo ważne. Pozwala Ci ustalić:

 • czy musisz płacić podatki w Polsce,
 • która z międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ma do Ciebie zastosowanie.

 

Za polskiego rezydenta podatkowego będziesz uznany, jeżeli:

 • posiadasz na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywasz na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na potrzeby ustalenia, że nie masz zamieszkania w Polsce brane są pod uwagę przede wszystkim takie okoliczności, jak:

 • pobyt Twojej najbliższej rodziny za granicą (np. małżonka, dzieci),
 • posiadanie mieszkania do własnej dyspozycji w drugim państwie (najem, własność),
 • inne okoliczności, (np. umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa najmu na czas nieokreślony, umowy z dostawcami mediów),
 • posiadanie majątku ruchomego i nieruchomego za granicą (np. samochodu, domu),
 • uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej drugiego państwa.

Należy podkreślić, że powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Jeżeli zostałeś uznany za rezydenta podatkowego przez dwa państwa, stosuje się wobec Ciebie tzw. reguły kolizyjne określone we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Warto wiedzieć

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami VAT w przypadku powrotu z zagranicy nie mają obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych.

 

Obszerne objaśnienia podatkowe na temat REZYDENCJI PODATKOWEJ ORAZ ZAKRESU OBOWIĄZKU PODATKOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH W POLSCE można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnika i płatnika (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2500 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, ze zm.).

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.