Powrót

Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym

W Polsce nie ma żadnych przeszkód w nabywaniu jednostek uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych.

Fundusz inwestycyjny, który działa w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bądź Liechtensteinie, może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski. Oznacza to, że możemy swobodnie nabywać jednostki uczestnictwa takiego funduszu zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem:

  • wyspecjalizowanych spółek,
  • towarzystw,
  • domów maklerskich,
  • innych podmiotów posiadających zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na tego typu działalność.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 ze zm.)

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.