Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Kiedy należy się zameldować?

Wyczytałem na waszej stronie, że „formalności związanych z meldunkiem należy dopełnić przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia do Polski”. Czy to znaczy, że jak się wtedy nie zamelduję, to jestem przestępcą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 18.10.2021 r.)

Zgodnie z art. 24 Ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, z późn. zm.):

  1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
  2. Obowiązek meldunkowy polega na:
  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 27 ww. Ustawy mówi o tym, iż obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.