Powrót

Kaucja

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-27

W przypadku umowy najmu w Wielkiej Brytanii obowiązuje zazwyczaj zwrotna kaucja/depozyt (tzw. bond/deposit), którą otrzymujemy, zwracając klucze do mieszkania. Zazwyczaj jest ona równa trzymiesięcznej wysokości najmu, choć zdarzają się i jedno- lub dwumiesięczne. Depozyt, który wpłacaliśmy, podpisując umowę, znacznie łatwiej odzyskać w całości w przypadku wynajmowania mieszkania prywatnie. 

Nieco trudniejsze jest odzyskanie 100 proc. wpłaconej sumy w przypadku wynajmowania mieszkania bądź pokoju przez agencję. Właściciel bądź agencja mają prawo odliczyć sobie z depozytu koszta zniszczeń dokonanych przez wynajmujących bądź niepokrytych przez nich rachunków. W wielu wypadkach dochodzi wręcz do liczenia każdej usterki, która nie jest zawarta w protokole dołączanym zazwyczaj do umowy najmu.

Od 6 kwietnia 2007 roku właściciel lokalu lub agencja mają obowiązek zdeponować kaucję/depozyt za mieszkanie w ramach zaaprobowanego przez rząd systemu ochrony kaucji. Ma to na celu ułatwienie rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych oraz zapewnienie ochrony kaucji. Zgodnie z prawem gospodarz w ciągu 14 dni od otrzymania depozytu powinien dostarczyć najemcy: informacje o zdeponowaniu kaucji, dane kontaktowe zaaprobowanego konta, dane kontaktowe właściciela (agenta wynajmującego lokal), tryb starania się o zwrot depozytu, informacje o celu w jakim pobierany jest depozyt,

Jeżeli właściciel lokalu lub agent nie zdeponował kaucji w ramach zaaprobowanego konta, sprawę można skierować do sądu. 

Przy opuszczaniu mieszkania należy upewnić się, że lokal pozostaje w stanie w jakim został wynajęty oraz czynsz, a także inne opłaty są uregulowane. Następnie należy uzgodnić, jaka część depozytu zostanie zwrócona. Ustalona część kaucji powinna zostać zwrócona najemcy w ciągu 10 dni od opuszczenia lokalu. Jeżeli nie ma porozumienia co do wysokości zwracanej kaucji, o bezpłatną Pomoc można się zwrócić do systemu kont, w którym zdeponowany jest depozyt. Kaucja zostaje w takim przypadku zatrzymana przez system, aż do czasu rozwiązania sporu.

 

Zatrzymanie depozytu

Landlord (właściciel lokalu lub agencja) ma prawo zatrzymać część lub cały depozyt jedynie  w wypadku, gdy jest w stanie udowodnić, że poniósł stratę finansową związaną z utratą (kradzież wyposażenia) lub zniszczeniem mienia albo niezapłaconym czynszem. Jeżeli landlord informuje o zamiarze zatrzymania części depozytu, można poprosić go o uzasadnienie wysokości zatrzymanej sumy np. o przedstawienie rachunków lub przybliżonego kosztu napraw/remontu, etc.

Jeżeli jakiś sprzęt lub mebel został zniszczony, landlord może zatrzymać z depozytu kwotę równą wartości podobnej rzeczy, tzn. jeżeli zniszczeniu uległ kilkuletni telewizor, właściciel nie może wycenić go jak najnowszy model. Jeżeli najemca wyprowadzi się z lokalu bez płacenia czynszu, landlord ma prawo odliczyć tę sumę od depozytu. Jeżeli kaucja nie wystarcza na pokrycie zadłużenia, ma on prawo wnieść sprawę do sądu.

 

Uwaga

Warto zatrzymać dowody zapłaty za czynsz np. pokwitowania, dowody wpłaty do banku lub wyciągi bankowe, jeżeli płatności za najmowany lokal dokonywane były czekami lub przelewami.

Ponadto należy zachować rachunki za odkupywane sprzęty, wyposażenie, naprawy, remonty – mogą być przydatne w razie sporu o zwrot depozytu.

W przypadku Wielkiej Brytanii szczególnie istotne jest rozwiązanie wszystkich rachunków, które przepisaliśmy na siebie, wynajmując mieszkanie (prąd, gaz, woda, ogrzewanie, licencja telewizyjna, Internet, telefon stacjonarny). Dzięki temu nie będą obciążały nas rachunki przyszłych najemców lokalu.

Z przedstawicielami poszczególnych firm dostarczających media warto umówić się w dniu wyprowadzki, dzięki czemu spiszą oni stan liczników w obecności właściciela bądź przedstawiciela agencji. Zdarza się, że już na miejscu będą w stanie wystawić rachunek. Zazwyczaj kończy się jednak na przesłaniu stosownych wyliczeń na adres podany jako kontaktowy (także do Polski).

Dodatkowe źródło informacji: www.gov.uk

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.