Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Jakie warunki należy spełnić, aby dany pojazd mógł zostać uznany za mienie przesiedlenia?

Czy osoba pochodzenia amerykańskiego może sprowadzić auto z USA na zasadzie mienia przesiedleńczego? Czy ma znaczenie, że auto najpierw będzie kupione przez kogo innego, a następnie przerejestrowane na tę osobę, która ma prawo wysłać auto jako mienie przesiedleńcze? Czy wystarczy czy przerejestrowane auto jest przez 6 miesięcy użytkowane przez osobę z prawem do mienia przesiedleńczego? Wedle prawa należy użytkować auto przez 6 miesięcy, aby można było je wysłać jako mienie przesiedleńcze do Polski. Mam jednak pytanie, czy to auto trzeba użytkować w USA przez owe 6 miesięcy czy też można je użytkować np. we Włoszech na amerykańskich tablicach rejestracyjnych a po 6 miesiącach przewieźć do Polski?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11 (akt. 18.10.2021 r.)

Ze zwolnienia mienia przesiedlenia mogą korzystać osoby, które przeprowadzają się na stałe do wybranego miejsca na terenie Unii Europejskiej. Obywatelstwo jest tu bez znaczenia. Istotne jest natomiast spełnienie warunku zamieszkiwania przez osobę przesiedlająca się co najmniej 12 miesięcy poza obszarem UE. Musi to być okres nieprzerwany i bezpośrednio poprzedzający przesiedlenie.

W przypadku samochodu wchodzącego w skład mienia przesiedlenia decydujące jest czy  ów składnik mienia osobistego (w tym wypadku samochód) pozostawał w posiadaniu osoby zainteresowanej i czy był przez nią użytkowany jako mienie osobiste przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której przestała ona na stałe zamieszkiwać w państwie pochodzenia. Oczywiście osoba przesiedlająca będzie to musiała wykazać w trakcie odprawy celnej w organie celnym.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.