Powrót

Jakich formalności musi dopełnić obywatel USA, aby legalnie podjąć pracę w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Niezależnie od potrzeby posiadania zezwolenia na pracę lub jej braku obywatel USA musi mieć odpowiedni status pobytowy. Należy mieć na uwadze, że uprawnienie do wjazdu i pobytu bezwizowego, jakie mają w Polsce obywatele USA, nie dotyczy pobytu w celu wykonywania pracy. Chcąc podjąć zatrudnienie wymagane jest uzyskanie wizy w celu wykonywania pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  (Dz. U. 2013 poz. 1650) można określić, jakie dokumenty będą do tego wymagane:

Art. 64. 1. Wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 6 (w celu wykonywania pracy), może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane.

 

 

Czy do podjęcia legalnej pracy w Polsce, obywatelowi USA wystarczy jedynie pozwolenie na pracę?


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.