Powrót

Sprawy pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2022-12-22

Decydując się na powrót do kraju, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać nam odpowiednie dokumenty, potwierdzające nasze zatrudnienie.

Warto również poprosić o referencje, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiętajmy, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego ważne jest rozstanie się z nim w dobrej atmosferze. 

Należy pamiętać, iż islandzkie prawo nie przewiduje wydawania świadectw pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego.  

W trakcie pracy w Islandii powinniśmy zatem gromadzić inne dokumenty, dotyczące naszego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę czy tzw.  paski wynagrodzenia (launaseðill).

Warto również postarać się o formularz U1, który potwierdza nasze zatrudnienie poprzez dokładne określenie czasu przepracowanego za granicą oraz okresów składkowych. Potwierdzenie jest wydawane jedynie na ostatnie 3 lata pracy.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą okazać się pomocne przy naliczaniu naszej przyszłej emerytury lub renty, okresów składkowych czy wysokości wynagrodzenia.

 

Osoby, które pobierają za granicą zasiłek dla bezrobotnych i zależy im na jego transferze do Polski, powinny postarać się o wydanie formularza U2/E 303. Należy również pamiętać o wspomnianym formularzu U1, który jest niezbędny, w przypadku pracy za granicą do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce. 

Z wnioskiem o wydanie formularzy należy wystąpić do islandzkiego Urzędu  Pracy (Vinnumálastofnun).

Warto wiedzieć

Pamiętaj aby przed wyjazdem w porozumieniu z pracodawcą oraz związkiem zawodowym uzgodnić działania w zakresie przysługujących uprawnień emerytalnych (wypłata zgromadzonych środków, uzyskanie emerytury islandzkiej, wykorzystanie okresów składkowych na poczet emerytury w Polsce).

Na stronie interentowej islandzkiego urzędu pracy znajduje się zakładka z przydatnymi informacjami nt. zasiłków, transferu świadczeń prowadzona w języku polskim.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Reykjavíku

Formalności przed powrotem z Irlandii

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.