Powrót

Sprawy pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Decydując się na powrót do kraju, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać nam odpowiednie dokumenty, potwierdzające nasze zatrudnienie.

Warto również poprosić o referencje, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiętajmy, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego ważne jest rozstanie się z nim w dobrej atmosferze. 

Należy pamiętać, iż islandzkie prawo nie przewiduje wydawania świadectw pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego.  

W trakcie pracy w Islandii powinniśmy zatem gromadzić inne dokumenty, dotyczące naszego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę czy tzw.  paski wynagrodzenia (launaseðill).

Warto również postarać się o formularz U1, który potwierdza nasze zatrudnienie poprzez dokładne określenie czasu przepracowanego za granicą oraz okresów składkowych. Potwierdzenie jest wydawane jedynie na ostatnie 3 lata pracy.

Ważne

Informacja ze strony internetowej islandzkiego urzędu pracy na temat możliwości pozyskania U1:

„Jeśli zamierzasz przeprowadzić się do innego państwa EOG, możesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że jesteś uprawniony do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia na Islandii. Możliwe jest zatem przenoszenie nabytych uprawnień do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia pomiędzy krajami europejskimi. Odbywa się to poprzez złożenie wniosku o zaświadczenie U1 do Dyrekcji Pracy w kraju, w którym zamierzasz mieszkać.
Proces ma charakter elektroniczny, w którym biura obsługi wymieniają się informacjami na temat historii zatrudnienia i uprawnień.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach do aktywacji certyfikatu U1 wymagana jest praca w kraju zamieszkania.”

Osoby, które pobierają za granicą zasiłek dla bezrobotnych i zależy im na jego transferze do Polski, powinny postarać się o wydanie formularza U2/E 303. Należy również pamiętać o wspomnianym formularzu U1, który jest niezbędny, w przypadku pracy za granicą do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych w Polsce. 

Z wnioskiem o wydanie formularzy należy wystąpić do islandzkiego Urzędu  Pracy (Vinnumálastofnun).

Warto wiedzieć

Pamiętaj aby przed wyjazdem w porozumieniu z pracodawcą oraz związkiem zawodowym uzgodnić działania w zakresie przysługujących uprawnień emerytalnych (wypłata zgromadzonych środków, uzyskanie emerytury islandzkiej, wykorzystanie okresów składkowych na poczet emerytury w Polsce).

Na stronie interentowej islandzkiego urzędu pracy znajduje się zakładka z przydatnymi informacjami nt. zasiłków, transferu świadczeń prowadzona w języku polskim.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada RP w Reykjavíku

Formalności przed powrotem z Irlandii


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.