Powrót

Instrumenty podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-09-29

Polski system podatkowy przewiduje rozwiązania skierowane do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, z których warto skorzystać.

 

Kredyt podatkowy

Jeżeli jesteś osobą rozpoczynającą po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej – możesz skorzystać z tzw. kredytu podatkowego wskazanego w art. 44 ust 7a-7k ustawy o PIT .

Możesz zostać zwolniony z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym, a spłata kredytu podatkowego nastąpi w kolejnych pięciu latach (po 20% w każdym roku).

 

IP BOX

Preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. ulga IP BOX, to rozwiązanie, z którego możesz skorzystać, jeśli:

 • prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (B+R),
 • przysługują Ci określone chronione prawem prawa własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i 
 • prawo własności intelektualnej wytworzyłeś, rozwinąłeś lub ulepszyłeś w ramach działalności B+R.

 

Ulga abolicyjna

Jeżeli podlegasz:  

 • nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (masz w Polsce tzw. ośrodek interesów życiowych albo przebywasz w Polsce co najmniej 183 dni w roku podatkowym) i
 • uzyskujesz poza Polską dochody z tytułu:
  • stosunku pracy,
  • działalności wykonywanej osobiście (np. z umowy zlecenie, umowy o dzieło),
  • pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  • praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,

które rozliczasz na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia (odliczasz w Polsce podatek zapłacony zagranicą),

- możesz skorzystać z ulgi abolicyjnej.

 

Nowe inwestycje

Jeśli planujesz realizację nowej inwestycji na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu przysługuje Ci specjalna ulga, polegająca na zwolnieniu od podatku dochodów, do określonej wysokości.

 

Odliczanie straty

W sytuacji, gdy  poniosłeś stratę z prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, masz prawo obniżyć o jej wysokość dochód uzyskany z tego samego źródła. Możesz tego dokonać:

 • jednorazowo  - maksymalnie do kwoty 5 000 000 zł lub
 • w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych – kwota odliczenia w danym roku nie może przekroczyć 50% poniesionej straty.


Podstawa prawna:

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.