Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Powrót

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Holandii?

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Holandii?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 (akt. 14.10.2021 r.)

W przypadku, gdy polski pracownik podjął zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą na terenie Holandii samodzielnie, wówczas winien dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed organami na terenie Holandii, w szczególności przed właściwym sądem, zgodnie z obowiązującym w tym państwie ustawodawstwem.

Można kontaktować  się z holenderską Inspekcją Pracy Arbeidsinspectie - dane kontaktowe oraz formularz skargi w jęz. polskim są dostępne na stronie internetowej inspekcji.

Informacje o postępowaniu w przypadku niewłaściwego traktowania ze strony pracodawców są dostępne na stronie holenderskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w przypadku problemów w miejscu pracy:
• Wynagrodzenie niższe od minimalnego? Kontakt do inspekcji SZW 0800 51 51
• Wynagrodzenie niższe niż określone w cao? Można skontaktować się ze związkami zawodowymi.
• Pracownik tymczasowy otrzymujący niższe wynagrodzenie niż określone w cao? Można zadzwonić do SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten - Fundacja Stosowania ZUP dla Pracowników Tymczasowych): 0800 70 08. Można też oczywiście skontaktować się ze związkiem zawodowym.
• Pracodawca wymaga, aby pracować dużo więcej niż określono w cao lub w umowie o pracę? Można zadzwonić do Inspekcji SZW: 0800 51 51lub zajrzeć na stronę inspectieszw.nl.
• Wymóg wykonywania niebezpiecznej pracy? Można zadzwonić do Inspekcji SZW 0800 51 51.
• Pracodawca źle traktuje pracownika? Na przykład: pracujecie w ciężkich lub niebezpiecznych warunkach, jesteście molestowani, otrzymujecie niższe wynagrodzenie lub jesteście oszukiwani albo pracodawca zabrał Wasz paszport? Może to być potraktowane jako wyzysk. Można zgłosić ten fakt Inspekcji SZW: 0800 51 51 lub na stronie inspectieszw.nl albo anonimowo w „Zgłoś Anonimowo Przestępstwo”: 0800-7000.

W celu uzyskania pomocy można też dzwonić do Fundacji FairWork: 020 760 08 09.
Pod  adresem: http://wholandii.pl/przydatne-linki/pomoc-w-holandii/mam-problemy-w-pracy znajduje się wykaz instytucji świadczących pomoc osobom majacym problemy w pracy.

W przypadku jeśli pracownik został delegowany do pracy w Holandii przez pracodawcę z siedzibą na terenie RP, wówczas może się zwrócić w sprawie nadużyć ze strony pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce. Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzeganie przepisów prawa pracy u pracodawcy kierującego pracownika do pracy za granicą, jak również w uzasadnionych przypadkach, Główny Inspektorat Pracy podejmuje działania służące rozpatrzeniu skargi przez właściwe w sprawie urzędy na terenie państwa przyjmującego, będącego członkiem Unii Europejskiej. Czynności te obejmują tłumaczenie skargi oraz dokumentów niezbędnych w wyjaśnieniu danej sprawy na język obowiązujący w państwie przyjmującym.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również postępowania w sprawach dotyczących pracowników, którzy podjęli pracę za granicą w wyniku skierowania do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Informacje o poradach prawnych Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce są dostępne na stronie www.pip.gov.pl.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.