Powrót

Europass

Europass

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-16

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia obywatelom Europy prezentację swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa ich konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy oraz stwarza nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń za granicą.

Europass obejmuje portfolio zlożone z pięciu dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, państw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących do UE.

Każdy z tych dokumentów może funkcjonować samodzielnie, ale kompletując je, można stworzyć pełne portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową.

W skład Europass wchodzą:

  • Europass – CV
  • Europass – Paszport językowy
  • Europass – Mobilność
  • Europass – Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  • Europass – Suplement do Dyplomu

 

Europass – CV

To profesjonalne CV o przejrzystej strukturze, które umożliwia pełną prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Pracodawcy, dokonując wstępnego wyboru nadesłanych ofert, rzadko mogą poświęcić więcej niż minutę na lekturę jednego CV. Jeżeli kandydatowi nie uda się wywrzeć odpowiedniego wrażenia, oznacza to, że zmarnuje nadarzającą się okazję. Dlatego CV powinno być napisane w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę czytającego i pokazać, dlaczego jego autor zasługuje na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

Zadanie to znacznie ułatwia Europass – CV, który dzięki przejrzystej strukturze eksponuje mocne strony jego posiadacza. Umożliwia także udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacją formalną (szkolną).

 

Europass – Paszport Językowy

To narzędzie samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.

Warto wiedzieć

Europass – Paszport Językowy znacznie ułatwia samoocenę umiejętności językowych oraz precyzyjne ich przedstawienie.
W dokumencie ocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli samooceny opracowanej przez Radę Europy.

Istotną częścią dokumentu jest rubryka „Doświadczenie językowe”, w której zawiera się informacje na temat dotychczasowego wykorzystania języka obcego. Kandydat do pracy może w tym miejscu zaprezentować umiejętności językowe nabyte poprzez własne doświadczenia zawodowe czy prywatne kontakty z cudzoziemcami, wyjazdy zagraniczne, czytanie fachowej literatury lub samokształcenie. Jest to więc dokument szczególnie ważny i przydatny dla osób niemogących potwierdzić swojej znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy odpowiednimi certyfikatami.

 

Europass – Mobilność

Zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Potwierdza europejskie ścieżki kształcenia, czyli okresy nauki lub szkolenia odbywane w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego, np. praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie, semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany lub praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej. Wydawany jest bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

 

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 

Zawiera opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem dostępnych dla niego zawodów. Gdzie go uzyskać?

Większość krajów prowadzi Krajowe wykazy suplementów do świadectw Europass,

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z Krajowym Punktem Informacyjnym.

 

Europass – Suplement do Dyplomu 

Dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych.Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje spoza kraju, w którym dyplom został wydany.

Dokumenty można wypełnić on-line lub pobrać w formacie Word lub Open Office we wszystkich językach Unii Europejskiej na stronie europejskiego portalu Europass: http://europass.cedefop.europa.eu.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.