E-wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Aby zarezerwować e-wizytę należy wybrać temat wideorozmowy „Emerytury i renty międzynarodowe".

Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło nową serię vlogów „Przejrzysty Ojczysty”​!

Vlogi, przygotowywane wspólnie z Mateuszem Adamczykiem – popularyzatorem wiedzy o języku i vlogerem – opowiadają o języku kaszubskim; gwarach: poznańskiej, śląskiej, krakowskiej, podhalańskiej.

Wjazd i tranzyt przez Austrię

Aktualizowane na bieżąco informacje dotyczące wjazdu i tranzytu przez Austrię.

Składanie wniosku o emeryturę/rentę

Gdzie osoba pracująca za granicą powinna złożyć wniosek o emeryturę/rentę?

Praca za granicą a świadczenia społeczne w Polsce

Jak wygląda naliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych w jednym państwie, jeżeli uzyskujemy dochody z pracy w innym?

Emerytury

Jakie są możliwości łączenia emerytur irlandzkich z uprawnieniami emerytalnymi w Polsce?

Legalizacja pobytu dzieci w Polsce

W jaki sposób zalegalizować pobyt w Polsce dziecka niebędącego obywatelem Polski?

Dopuszczenie do ruchu pojazdu z zagranicy

Czy poruszanie się pojazdem na zagranicznych tablicach rejestracyjnych w Polsce jest zgodne z prawem?

Opłaty

Ile wynoszą opłaty rejestracyjne?

Prawo jazdy

Czy prawo jazdy wyrobione za granicą jest ważne w Polsce?

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce

Jakich formalności należy dopełnić, aby wziąć ślub z cudzoziemcem w Polsce?

Władza rodzicielska

W jaki sposób przebiega procedura uznawania zagranicznych orzeczeń dotyczących opieki nad dziećmi?

Uznawanie wyroków w sprawach rodzinnych

Na jakich zasadach uznawane są w Polsce wyroki w sprawach rodzinnych?

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.