Dzieci

I nformacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25 Jeśli mieszkaliśmy za granicą z dzieckiem, musimy przed wyjazdem zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą nam zapisać je do...

Mieszkanie

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25 Planując wyjazd z kraju, gdzie do tej pory mieszkaliśmy, należy uporać się z kwestiami mieszkaniowymi. Przede wszystkim powinniśmy...

Finanse

I nformacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25 Należy także pamiętać o załatwieniu spraw bankowych, w tym ustaleniu z bankiem sposobu zamknięcia konta, już po powrocie do Polski...

Podatki

I nformacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25 Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania spraw z zagranicznym urzędem...

Sprawy pracownicze

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25 Decydując się na powrót do kraju, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe. Po zakończeniu stosunku pracy...

Likwidacja bądź zrzeczenie się numeru PPS

Jedna z najpopularniejszych plotek pojawiających się wśród polskich imigrantów w Irlandii dotyczy możliwości likwidacji bądź zrzeczenia się numeru PPS (numeru ubezpieczenia społecznego, który...

Świadczenia zdrowotne a powrót do Polski

Osoby, które wybierają się do Polski z Irlandii na krótki czas i nie tracą statusu rezydenta w Irlandii, powinny pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ (European...

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Czy zasiłek chorobowy z Irlandii można pobierać podczas transferu zasiłku dla bezrobotnych do Polski? Czy zasiłek macierzyński można transferować?

Świadczenia rodzinne

Jakiego rodzaju świadczenia rodzinne można transferować po powrocie do Polski?

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski

Na jaki okres i w jakich okolicznościach można transferować Jobseeker's Benefit?

Formularz E 104

Gdzie wystąpić o wydanie formularza E 104?

Dochodzenie roszczeń

Do kogo zwrócić się w przypadku naruszenia naszych praw pracowniczych?

Prawa pracownicze

Jakie są nasze prawa w okresie pracy w Irlandii?

Odprawa

Ile wynosi odprawa i kiedy należy się zwalnianemu pracownikowi?

Okresy wypowiedzenia

Jakie terminy wypowiedzeń umów o pracę obowiązują w Irlandii?

Podstawowe dokumenty

Jakie dokumenty warto zgromadzić przed wyjazdem w celu potwierdzenia stażu pracy i uprawnień emerytalnych?

Zwrot składki PRSI (ubezpieczenia społecznego)

W jakich sytuacjach i do kiedy można było ubiegać się o zwrot składki PRSI?

Odzyskiwanie nadpłaconego podatku

Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w Revenue (irlandzkim urzędzie podatkowym) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.