Back

Planujesz powrót z emigracji? Zacznij przygotowania już teraz

Zasiłek dla osób bezrobotnych to bardzo często pierwsza formalność, jaką osoby powracające z emigracji planują zająć się po powrocie. Jednak kolejność powinna być w tym przypadku odwrotna.

Jeśli planujesz wrócić i wówczas od razu zwrócić się o prawo do zasiłku, to może się zdarzyć tak, że pomimo spełnienia wszystkich wymogów stawianych osobom bezrobotnym, nie otrzymasz zasiłku w Polsce. Przepisy unijne mówią o tym, że prawo do zasiłku dana osoba powinna uzyskać w kraju ostatniego zatrudnienia.

Wracam po 15 latach emigracji do Polski – czy dostanę zasiłek?

Co się dzieje zatem w przypadku, gdy wrócisz do Polski i od razu zgłosisz się do urzędu pracy, oczekując zasiłku dla osób bezrobotnych? Wojewódzki urząd pracy będzie zobowiązany, na podstawie uzupełnionego przez ciebie formularza, ocenić czy jesteś osobą powracającą, czy też nie. Jedynie osoby powracające, po spełnieniu ściśle określonych warunków dotyczących prawa do zasiłku, mogą w Polsce otrzymać wsparcie finansowe.

Osobą powracającą jest każdy, kogo centrum interesów życiowych pozostawało w Polsce, pomimo czasowego przebywania w innym państwie członkowskim UE lub EOG. Wojewódzki urząd pracy podejmuje decyzję o przyznaniu prawa do zasiłku w sytuacji gdy, z odpowiedzi udzielonych w specjalnym formularzu, wynika, że dana osoba pomimo wykonywania pracy poza Polską, nie zamierzała przenieść się tam na stałe – utrzymując wciąż bliski kontakt z rodziną, wspierając ją finansowo, odwiedzając. Wiele aspektów jest tu branych pod uwagę, gdyż ustalenie centrum interesów życiowych nie jest sprawą prostą.

Gdzie ubiegać się o zasiłek dla osób bezrobotnych?

Transfer zasiłku do Polski jest najkorzystniejszym rozwiązaniem – jednak, by móc go uzyskać, przygotowania do powrotu należy poczynić wcześniej. Po zakończeniu pracy w danym kraju zarejestruj się w tamtejszym urzędzie pracy, złóż wniosek o zasiłek. Poinformuj urząd pracy, że zamierzasz poszukiwać pracy w Polsce i chciałbyś transferować tam swój zasiłek. Przepisy unijne mówią o tym, że musisz pozostawać do dyspozycji tamtejszego urzędu pracy przez minimum  4 tygodnie, zanim będziesz mógł transferować zasiłek. Dlatego właśnie tak istotne jest, by rozpocząć procedurę odpowiednio wcześniej przed faktyczną przeprowadzką.

Zasiłek można transferować przez 3 miesiące, można również wnioskować o przedłużenie tego okresu o kolejne 3 miesiące. Także, jeśli instytucja, która przyznała Ci zasiłek, wyrazi zgodę, możliwe będzie otrzymywanie przez 6 miesięcy zasiłku, w kwocie przyznanej w kraju twojego ostatniego zatrudnienia. 

Jako potwierdzenie zgody na transfer zasiłku do Polski otrzymasz formularz U2, który będzie wymagany przy rejestracji w urzędzie pracy.

Transfer zasiłku jest korzystnym rozwiązaniem, jeśli spodziewasz się, że tego rodzaju wsparcie będzie Ci potrzebne w początkowym okresie po powrocie z emigracji. Ważne jest jedynie, aby pamiętać o wszystkich niezbędnych formalnościach, których trzeba dopełnić na kilka tygodni przed przeprowadzką.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.