Rodzina Rodzina

Back

Wzięłam ślub cywilny na terenie UK i żeby wyrobić paszport muszę zarejestrować związek w Polsce. Jakie dokumenty potrzebuję?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą może transkrybować zagraniczny akt małżeństwa tj. przenieść go do polskiego rejestru aktów stanu cywilnego.

Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w celu dokonania transkrypcji znajduje się na stronie każdego urzędu stanu cywilnego.

Zazwyczaj wymaganymi dokumentami są:

  • wniosek,
  • oryginał zagranicznego aktu lub odpisu aktu małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski,
  • dokumenty stanu cywilnego stwierdzające zdarzenie wcześniejsze wraz z ich tłumaczeniem na język polski,
  • jeżeli wnioskodawca wnosi jednocześnie o sprostowanie lub uzupełnienie transkrybowanego aktu małżeństwa, a dokumenty te nie zostały uprzednio sporządzone na terytorium RP,
  • oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku) przelewu bankowego.

Ponieważ zagraniczne akty stanu cywilnego nie zawsze zawierają wszystkie informacje jakie zawarte są w polskich aktach, urząd może wymagać dostarczenia innych dokumentów, np. aktu urodzenia cudzoziemca w przypadku ślubu z obywatelem Polski. W przypadku wątpliwości zawsze warto skontaktować się z urzędem, w którym będziemy składać wniosek.

 

Moja wnuczka aktualnie przebywa z rodzicami w Holandii. Z moją córką i zięciem ustaliliśmy, że lepiej jej będzie jednak w Polsce. Ja chciałabym się nią zaopiekować podczas nieobecności jej rodziców. Jakie formalności powinniśmy załatwić, żeby jej pobyt ze mną był legalny?  

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.