Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Pobieram zasiłek Jobseeker’s Benefit transferowany z Irlandii którego termin wkrótce upływa. Czy jest możliwość powrotu do Irlandii i starania się o Jobseeker’s Allowance?

Pobieram zasiłek Jobseeker’s Benefit transferowany z Irlandii którego termin wkrótce upływa. Czy jest możliwość powrotu do Irlandii i starania się o Jobseeker’s Allowance?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Przede wszystkim powinien Pan wiedzieć, iż w sytuacji gdyby nie znalazł Pan pracy w Polsce w okresie na który przyznano transfer zasiłku, może Pan wrócić do Irlandii i nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych Jobseeker’s Benefit.

Zachowuje Pan bowiem prawo do świadczeń w Irlandii, jeśli powróci do tego kraju przed upływem okresu, przez który ma Pan prawo do transferu świadczeń (dokładny okres wskazany w formularz PD U2).

Odpowiadając jednak bezpośrednio na Pana pytanie Jobseeker’s Allowance może otrzymać osoba, która nie jest uprawniona lub już straciła prawo do Jobseeker’s Benefit.

Jobseeker’s Allowance to rodzaj zapomogi dla osób poszukujących pracy - jest świadczeniem dla tych, którzy utracili pracę ale z różnych powodów nie spełniają warunków wymaganych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zapomoga jest rodzajem świadczenia socjalnego przyznawanego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy (źródła dochodu). Z uwagi na taką konstrukcję tego świadczenia, przyznawane jest osobom które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii (co najmniej dwuletni okres pobytu z zamiarem pozostania na stałe) i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (posiadany majątek, inne źródła dochodu, oszczędności itd.)

Pełną informację odnośnie Jobseeker’s Allowance otrzyma Pan w Irlandii w miejscowym urzędzie opieki społecznej. Więcej informacji na ten temat zznajduje się na stronie internetowej.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.