Podatki Podatki

Back

Na czym polega Konwencja MLI?

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020 r. (Ministerstwo Finansów)

Konwencja MLI zmienia w ww. umowie z Wielką Brytanią metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Zmiana ta powoduje m.in. obowiązek rozliczenia w Polsce dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą w każdej sytuacji. Zatem obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy również sytuacji, gdy podatnik (polski rezydent) nie uzyskiwał innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania ma zastosowanie do dochodów z pracy najemnej uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących wpływu Konwencji MLI na stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, m.in. w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej można znaleźć w materiałach publikowanych na Portalu Podatkowym pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-mli/stosowanie-mli/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.