Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Jakiej pomocy finansowej może udzielić Polakom za granicą ambasada lub konsulat RP?

Jakiej pomocy finansowej może udzielić Polakom zagranicą ambasada lub konsulat RP?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Sprawy związane z udzielaniem pomocy finansowej przez konsulów RP reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne.

Na podstawie art. 39 wymienionego rozporządzenia, konsul może udzielić obywatelowi polskiemu pomocy finansowej na niezbędnych wydatków na powrót do Polski, w razie niezbędnej potrzeby, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości pokrycia tych kosztów, a w szczególności, jeżeli nie jest możliwe:

  1. przekazanie dla wnioskodawcy pieniędzy z Rzeczypospolitej Polskiej lub z innego państwa;
  2. opłacenie biletu powrotnego przez osobę trzecią;
  3. odroczenie przez przewoźnika płatności za bilet powrotny;
  4. skorzystanie przez wnioskodawcę z kart płatniczych lub innych form zapłaty bezgotówkowej;
  5. uzyskanie środków na pokrycie kosztów powrotu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Ponadto zgodnie z art. 48 osobie pochodzenia polskiego znajdującej się w niedostatku i niemającej możliwości uzyskania wystarczającej pomocy materialnej z innych źródeł, konsul RP w ramach posiadanych środków budżetowych na opiekę konsularną, może udzielić bezzwrotnej zapomogi, w szczególności na pokrycie w całości lub w części należności z tytułu zabezpieczenia podstawowych warunków bytowych, w tym na zakup niezbędnych lekarstw, żywności, odzieży, pomocy szkolnych, opłacenie kosztów niezbędnej opieki.

Uwzględniając sytuację finansową państwa, dążeniem polskiej służby konsularnej jest oszczędne i racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na konsularną pomoc finansową. W tym miejscu należy również mieć na względzie, że pomoc finansowa udzielana przez konsulów obywatelom polskim za granicą nie powinna być traktowana jako świadczenie socjalne.
Dane teleadresowe polskich placówek konsularnych zagranicą znajdują na stronie MSZ.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.