Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Jaka jest różnica między drukiem E 104 a drukiem E 205?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020

Formularz E-104 wydawany jest wyłącznie na wniosek zainteresowanej instytucji. Służy do wymiany informacji o przebytych okresach ubezpieczenia między zainteresowanymi instytucjami państw członkowskich UE/EFTA, tj. instytucją, do systemu której zamierza przystąpić dana osoba, a instytucjami, w których osoba ta była uprzednio ubezpieczona. Formularz E-104 nie jest wydawany na wniosek osoby zainteresowanej.

Więcej informacji o formularzu E-104 znajduje się na stronie internetowej ZUS-u.

Formularz E 205 to zaświadczenie dotyczące przebiegu ubezpieczenia, sporządzane dla potrzeb uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych. Dokument ten wypełnia i przekazuje instytucja właściwa państwa, w którym zostały przebyte okresy zatrudnienia lub zamieszkania, które to zgodnie z ustawodawstwem tego kraju uwzględniane są  przy ustalaniu prawa oraz obliczaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Dlatego też wymiar okresów wykazanych w formularzach E 104 i E 205 przez instytucje właściwe danego Państwa członkowskiego UE może być różny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

 

 

 

Jaka jest różnica między drukiem E 104 a drukiem E 205? Pracowałem za granicą w Estonii i otrzymałem druk E 104 potwierdzający 2 lata i 2 miesiące ubezpieczenia, a na druku E 205 jest wykazany okres ubezpieczenia rok i 6 miesięcy. Czy okresy wykazane w druku E 104 nie powinny być tożsame z okresami na druku E 205?

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.