Back

Jak zamknąć „self- employment" w Wielkiej Brytanii, będąc już w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020 r. (HMRC)

Zamknięcie działalności „self-employment” na terenie Wielkiej Brytanii jest możliwe online. Najszybszym i najwygodniejszym sposobem jest wypełnienie formularza „Cease Trading” na stronie HMRC. Formularz jest dostępny pod adresem:  https://www.tax.service.gov.uk/shortforms/form/CeaseTrading .
Składa się z trzech części, wypełnić trzeba dwie – część 2  „Authorised agents” wypełniają agenci podatkowi.
Aby wypełnić formularz, należy podać adres email i wypełnić pierwszą część „self-employment”, wpisując:

 1. datę zakończenia działalności,
 2. dziesięciocyfrowy numer Unique Tax Reference (można go znaleźć na każdej korespondencji z HMRC w sprawie samozatrudnienia),
 3. numer NIN,
 4. tytuł (Mr, Ms, Miss lub Mrs),
 5. imię, nazwisko, datę urodzenia,
 6. aktualny adres zamieszkania i datę, od której osoba wypełniająca tam mieszka,
 7. poprzedni adres,
 8. numer telefonu,
 9. rodzaj działalności;

Część druga „declaration” .

 Tu należy podać:

 1. imię i nazwisko,
 2. informację kto wypełnia wniosek (self-employed),
 3. potwierdzić zgodność danych ze stanem faktycznym i wpisać datę wypełnienia formularza.

Po wypełnieniu i wysłaniu powyższego formularza, należy wypełnić formularz Self Assessment.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.