Przeprowadzka Przeprowadzka

Back

Jak prawidłowo przewozić świnki morskie do Polski spoza UE?

Ostatnia aktualizacja: 22.06.2020 r. (Główny Inspektorat Weterynarii)

Proszę o wyjaśnienie, jak prawidłowo przewozić świnki morskie do Polski z krajów trzecich. Mam dwie świnki morskie. Moje świnki nie mają rasy, nie reprezentują wartości hodowlanej. Nie mają również wartości finansowej. Nie realizuję żadnych celów komercyjnych.

W tej sytuacji należy posiadać:
- pozwolenie Głównego Lekarza Weterynarii w Polsce - w pozwoleniu określa się szczegółowe wymagania zdrowotne dla zwierząt będących przedmiotem przesyłki,
- oryginał świadectwa zdrowia, które powinno być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii tego państwa trzeciego, z którego są przewożone zwierzęta, sporządzone co najmniej w języku polskim oraz języku urzędowym państwa trzeciego, z którego są przywożone zwierzęta.

Zasady złożenia wniosku znajdują się pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/pozostale-zwierzeta.

W razie wątpliwości i dodatkowych pytań należy kontaktować się z Głównym Inspektoratem Weterynarii.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.