Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Czy mogę ubiegać się o zwrot składek?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

"Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy można ubiegać sie w Irlandii o zwrot składek, które wypracowałam przez 5 przepracowanych tutaj lat i które liczą się do emerytury. Chciałabym wrócić do Polski ale nie chce stracić składek tutaj. Czy można to jakoś wypłacić ?"

Emerytura na nowych zasadach w Polsce jest przyznawana ze względu na osiągnięcie przez ubiegającego się o świadczenie powszechnego wieku emerytalnego. Staż pracy za granicą brany jest pod uwagę tylko w przypadku gdy przyszły świadczeniobiorca nie jest w stanie wykazać okresów składkowych niezbędnych do uzyskania minimalnego poziomu świadczenia emerytalnego.

Nie ma więc możliwości ani dołączenia okresów przebytych za granicą do polskiego świadczenia, ani zwrotu składek już odprowadzonych do irlandzkiego systemu ubezpieczeń. W momencie uzyskania przez Panią wieku emerytalnego będzie Pani mogła wystąpić za pośrednictwem ZUS do irlandzkiej instytucji z wnioskiem o wyliczenie i wypłatę świadczenia. Instytucja irlandzka podejmując decyzję powiadomi o tym zarówno Panią jak i ZUS. Ewentualnie przyznane świadczenie będzie wpłacane na wskazane konto w Polsce przez instytucję irlandzką.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte za granicą, a w razie ich braku - informacje dotyczące zagranicznej instytucji, w której wnioskodawca był ubezpieczony oraz numer zagranicznego ubezpieczenia lub nazwy i adresy pracodawców.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.