Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Gdzie uzyskać pomoc w otrzymaniu od pracodawcy P45?

Gdzie uzyskać pomoc w otrzymaniu od irlandzkiego pracodawcy P45? Nie odbiera telefonów i nie odpowiada na sms-y. Powiedziałem mu, że chce wracać do Polski w czerwcu br. obiecał przekazać mi P45 w połowie lipca. Niestety tak się nie stało.

Ostatnia aktualizacja: 4.11.2019 r. (AG)

Każdy pracodawca w Irlandii zobowiązany jest przekazać pracownikowi, którego stosunek pracy ustał - niezależnie, z jakiego powodu - formularz P45. Dokument ten jest potwierdzeniem dotychczasowych zarobków- w danym roku kalendarzowym- oraz potrąceń podatku i składek na ubezpieczenia społeczne PRSI. Co do składek, to dokument P45 potwierdza kwotę odprowadzonych składek PRSI oraz liczbę tygodni składkowych.

W sytuacji, gdy pracodawca nie wydaje pracownikowi formularza P45 z chwilą zakończenia stosunku pracy lub po zakończeniu najbliższego okresu rozliczania wynagrodzeń (na koniec tygodnia, po upływie dwóch tygodni lub z końcem miesiąca w zależności od przyjętej częstotliwości wypłacania wynagrodzeń), należy skontaktować się z pracodawcą i poprosić o wydanie dokumentu P45. Jeżeli pracownik nadal nie otrzyma P45, należy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym - Revenue. Urzędnik z Revenue skontaktuje się z pracodawcą celem wyegzekwowania P45. Dokument też zawsze bowiem w oryginale jest wysyłany do Revenue, co jest obowiązkiem prawnym pracodawcy. Czasem też zdarza się, że pracodawca złożył P45 do Revenue, a z różnych względów nie wydał pracownikowi jego kopii. W takich sytuacjach, gdy utrudniony jest kontakt z pracodawcą, a Revenue posiada stosowne informacje, wyda pracownikowi opieczętowany wydruk z bazy danych, który będzie zawierał wszystkie informacje jak w P45.

Często też zdarza się, że brak P45 oznacza, że pracodawca nie zarejestrował pracownika w systemie opłat na ubezpieczenia społeczne lub też rejestracji dokonano, ale nie opłacano składek i zaliczek na podatek. W takiej sytuacji należy się skontaktować z inspektorem w lokalnym urzędzie pomocy społecznej (Social Welfare) lub Wydziałem ds. Ubezpieczeń Społecznych (Scope Section) Ministerstwa Spraw Społecznych i Rodzinnych (dane adresowe poniżej). Organy te władne są przeprowadzić stosowne dochodzenie, ustalić wysokość zaległych świadczeń (zaliczek na podatek i składki na ubezpieczenie społeczne) i wyegzekwować te płatności od pracodawcy.

Więcej informacji znajdyje się na stronie internetowej.

Scope Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
Gandon House
Amiens Street
Dublin 1

Telefon: (01) 673 2585 (from the Republic of Ireland only)

+ 353 1 673 2585 (from Northern Ireland or overseas)

E-mail: scope@welfare.ie


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.