Formalności przed - USA Formalności przed - USA

Back

Czy z tytułu otrzymywania w Polsce emerytury z USA jestem zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego?

Czy z tytułu otrzymywania w Polsce emerytury z USA jestem zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatku dochodowego?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Osoba zamieszkała w Polsce otrzymująca  emeryturę lub rentę z USA nie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu. Osoba ta, a w szczególności bank dokonujący wypłaty tej emerytury lub renty w Polsce zobowiązany jest natomiast odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości określonej przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.