Zdrowie Zdrowie

Back

Czy w ramach karty EKUZ można bezpłatnie skorzystać z planowanych świadczeń zdrowotnych?

Obecnie mieszkam w Wielkiej Brytanii. Posiadam kartę ubezpieczeniową EKUZ. Podczas mojego pobytu w Polsce zwróciłam się do lekarza w związku z planowaną operacją stopy. Lekarz odmówił przeprowadzenia operacji w ramach karty EKUZ, informując o obowiązku poniesienia kosztów operacji w wysokości 3 tyś. złotych. Czy miał do tego prawo?

Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązany jest do stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które są przepisami nadrzędnymi nad przepisami prawa krajowego.
Zgodnie z powyższymi przepisami osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie innego niż Polska kraju członkowskiego Unii Europejskiej  są uprawnione do korzystania z rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, na takich samych zasadach, co ubezpieczeni w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w danym państwie członkowskim.

Co za tym idzie, na podstawie przepisów o koordynacji, ubezpieczeni w Wielkiej Brytanii, mają prawo tylko do takich świadczeń opieki zdrowotnej, do jakich uprawnieni są ubezpieczeni polscy oraz na takich samych zasadach i tylko u świadczeniodawców działających w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Z tym, że w przypadku osób zamieszkujących w innym państwie niż państwo leczenia, ubezpieczeni korzystający ze świadczeń  na podstawie EKUZ mają prawo tylko do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas planowanego pobytu, czyli w Pani przypadku (planowanego leczenia) powinna Pani ponieść koszty leczenia u polskiego świadczeniodawcy ze środków własnych. Lekarz w Polsce postąpił prawidłowo odmawiając rozliczenia tego świadczenia na EKUZ i żądając zapłacenia 3 tys. zł.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.