Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Back

Czy w Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami?

Czy w Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami?

W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.

Samochód zarejestrowany za granicą musi odpowiadać wymaganym warunkom technicznym, a także mieć tablice z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich. Ponadto samochód taki powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Ostatni wymóg uznaje się za spełniony również wtedy, kiedy znak ten umieszczony jest na tablicy rejestracyjnej.

Jeżdżąc samochodem z zagranicznymi numerami po Polsce należy mieć przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji samochodu. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika nasze prawo do kierowania samochodem, powinniśmy posiadać przy sobie dokument potwierdzający takie prawo (np. fakturę, umowę kupna lub pisemne upoważnienie właściciela do prowadzenia samochodu; upoważnienie to nie wymaga specjalnej formy). Przed przyjazdem do Polski, warto również sprawdzić, jak na kwestię prowadzenia samochodu przez kogoś innego niż jego właściciel zapatruje się firma, w której pojazd został ubezpieczony.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Samochód.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.