Przeprowadzka Przeprowadzka

Back

Czy samochody sprowadzane jako mienie przesiedleńcze muszą spełnić normy euro?

Mieszkam i pracuję w Rosji ponad 12 miesięcy. Od ponad 6 miesięcy mam dwa samochody osobowe: Volvo XC 90 i BMW 116. Oba samochody spełniają emisję euro 4 i jestem ich pierwszym właścicielem. Czy mogę je przywieźć do Polski jako mienie przesiedleńcze i zarejestrować (głównie interesuje mnie problem normy euro 4 wobec obecnie obowiązującej w Polsce normy euro 5)?

Pojazd rejestruje dokonuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu starosta, na podstawie dokumentów określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, w tym m.in. na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane. 

W przypadku sprowadzenia pojazdu z państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, wymagane jest przeprowadzenie okresowego badania technicznego przez pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium UE, stosownie do regulacji art. 81 ww. ustawy. 

Z Pana pytania wynika, że wskazane samochody marki Volvo i BMW są pojazdami już zarejestrowanymi, co oznacza, iż w przypadku ich sprowadzenia na terytorium RP i rejestracji będą podlegały warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów znajdujących się w eksploatacji określa załącznik nr 2 do wymienionego rozporządzenia.  

Wartości te są weryfikowane w toku okresowych badań technicznych zgodnie z pkt 10.2 i 10.3 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

W przypadku spełnienia tych wymagań, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu będzie potwierdzać organowi rejestrującemu możliwość dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. 

Ponadto określane w UE dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych (tzw. normy euro) dotyczą pojazdów nowych, sprzedawanych i rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium UE. 

Parlament Europejski ustanawia stale nowe wartości maksymalne dla emisji substancji szkodliwych przez samochody osobowe. Norma Euro 5 weszła w życie 1 września 2009. Jednocześnie UE przygotowuje przemysł samochodowy na normę Euro 6 (od 2014).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.