Rodzina Rodzina

Back

Czy powinnam zarejestrować w Polsce rozwód przeprowadzony za granicą?

Wyjechałam z Polski kilka lat temu. Za granicą wyszłam za mąż, ale po kilku latach rozwiodłam się. Czy powinnam zarejestrować rozwód w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Co do zasady nie ma takiego obowiązku. Jednak dane osoby w systemie rejestrów państwowych, w tym jej stan cywilny, powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli w Polsce sporządzony jest akt małżeństwa zawartego w kraju lub za granicą, to informacja o rozwiązaniu tego małżeństwa powinna być uwidoczniona w postaci wzmianki dodatkowej dołączonej do tego aktu. W konsekwencji, informacja ta zostanie również odzwierciedlona w rejestrze PESEL.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Rozwód.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.