Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Back

Czy można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w Irlandii?

Ostatnia aktualizacja: 4.11.2019 r. (AG)
 

Czy można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku w Irlandii?

Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W razie ewentualnej nadpłaty podatku można się ubiegać o zwrot nadpłaconej kwoty. Zwrot podatku przysługuje nam nawet do 4 lat wstecz i możemy się o niego ubiegać także z Polski.

Wysokość ewentualnie należnego zwrotu podatku zależy od sytuacji osobistej podatnika, a przede wszystkim od przysługujących mu ulg podatkowych. Wysokość pobranych zaliczek na podatek uwidoczniona jest na dokumencie P45 otrzymywanym na zakończenie pracy w pozycji „tax deducted”.

Przed wystąpieniem o zwrot podatku warto wystąpić do Revenue o wystawienie dokumentu P21 - Balancing Statement, czyli rozliczenia podatkowego za poprzedni rok podatkowy. Można także wystąpić o Balancing Statement za lata poprzednie, aby sprawdzić, czy nie popełniono błędów w rozliczeniu podatkowym.

Balancing Statement to informacja o naszych dochodach za dany rok podatkowy (lata), naliczonym i pobranym podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych.

Dokument ten wykaże nadpłatę podatku o kwotę nieuwzględnionej ulgi podatkowej (np. ulgi za najem mieszkania, ulgi w związku z poniesionymi kosztami opieki medycznej). Złożenie wniosku o Balancing Statement jest praktyczną metodą na przyśpieszenie uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.

Należy też wiedzieć, że P21 Balancing Statement jest wystawiany przez Revenue bez wniosku podatnika w sytuacjach, gdy z jakichś względów nastąpiła niedopłata odprowadzanego podatku. Zawiera on wtedy adnotację o obowiązku uiszczenia różnicy oraz o prawie do odwołania od tej decyzji w terminie 30 dni. Odwołanie nie wstrzymuje jednak obowiązku opłacenia zaległego podatku.

Więcej informacji o zasadach występowania o P21 Balancing Statement publikuje na swojej stronie Revenue.

Ubieganie się o zwrot podatku za bieżący rok podatkowy wymaga wypełnienia formularza P50, do pobrania na stronie internetowej Revenue. Dokumentami, które musimy dodatkowo przedstawić są P45, P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy. Jeżeli ich nie mamy, powinniśmy przedstawić payslipy z dokładną nazwą i adresem pracodawcy.

W formularzu P50 podajemy do zwrotu albo dane konta bankowego w banku irlandzkim (Revenue nie przesyła pieniędzy na zagraniczne konta bankowe) lub w razie jego braku, nasz adres w Polsce, na który zostanie przesłany czek, który możemy zrealizować w polskim banku (nie wszystkie banki realizują czeki, gdyż nie mają takiego obowiązku).

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.