Zdrowie Zdrowie

Back

Czy mojej córce przysługuje bezpłatna opieka lekarska? Moja córka urodziła się w Norwegii. Obecnie powróciłam wraz z nią do Polski na stałe. Mąż nadal pracuje w Norwegii, ja również jestem objęta norweskim ubezpieczeniem.

Czy mojej córce przysługuje bezpłatna opieka lekarska? Moja córka urodziła się w Norwegii, lecz posiada polski pesel i jest zameldowana w Polsce. Obecnie powróciłam wraz z nią do Polski na stałe. Mąż nadal pracuje w Norwegii, ja również jestem objęta norweskim systemem ubezpieczenia, gdyż pobieram norweski zasiłek macierzyński. Zastanawiam się, czy mojej córce przysługuje bezpłatna opieka lekarska (w tym szczepienia) na terenie Polski? Wiem, że mnie nie przysługuje bezpłatne leczenie w Polsce, a jedynie leczenie w nagłych wypadkach na podstawie karty EKUZ. W polskiej przychodni zdrowia powiedziano mi, że córkę zarejestrują i przyjmą, ale na podstawie mojej karty EKUZ. Wynika z tego, że ubezpieczenie będzie ściągane z Norwegii. Jak to wygląda w praktyce i czy nie ma innego sposobu?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Opisaną sytuację można rozpatrywać dwojako, w zależności od tego, które z rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia w Norwegii:

  1. Jeżeli ojciec - należy uzyskać dla dziecka formularz E 109/S1 (członek rodziny), zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Na podstawie wydanego poświadczenia świadczenia zdrowotne będą udzielane w pełnym zakresie.
  2. Jeżeli matka - powinna uzyskać dla siebie formularz S1/E 106 (osoba ubezpieczona) i podczas rejestracji tego formularza w Oddziale Wojewódzkim NFZ zgłosić dziecko jako członka rodziny; Oddział Wojewódzki wyda poświadczenia, na podstawie których będą udzielane świadczenia zdrowotne w pełnym zakresie.

Zgłoszenie dziecka jako członka rodziny do ubezpieczenia w Norwegii odbywa się na zasadach obowiązujących w tym kraju.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.