Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Back

Czy mogę skorzystać ze zniżki ZUS, jeżeli zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy?

Czy mogę skorzystać ze zniżki ZUS, jeżeli zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy?

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, mogą skorzystać z ulgi w ramach ZUS. Polega to na tym, że wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,  w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej można ustalić na dowolną kwotę, jednakże nie może być ona niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2017 wynosiło 2000 zł, a w roku 2018 wynosi 2100 zł brutto.

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które:

  1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
  2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
(art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.