Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Co zrobić w razie utraty lub kradzieży paszportu za granicą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Co zrobić w razie utraty lub kradzieży paszportu za granicą?

 

Osoba, która utraciła paszport lub której paszport został zniszczony, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który wydał dokument, lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu. Oznacza to, że w razie utraty lub zniszczenia dokumentu w czasie pobytu za granicą należy zawiadomić o tym fakcie konsulat RP. Dane kontaktowe polskich placówek konsularnych dostępne są w bazie teleadresowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Z dniem zgłoszenia utraty lub zniszczenia paszportu traci on ważność.

Jeśli dokument zostanie później odnaleziony, należy go zwrócić organowi paszportowemu. Mamy obowiązek zwrócić taki paszport niezależnie od tego, czy posiadamy już nowy dokument czy nie zdążyliśmy jeszcze o niego wystąpić.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. nr 25 poz. 126)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. nr 26 poz. 131)


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.