Powrót

Edukacja w szkole

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-26

Edukacja w szkole

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest pobranie dokumentów ze wszystkich szkół, które ukończyło w Irlandii. Nie jest to aż tak ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną bądź na poziomie szkoły podstawowej.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Decyzję o tym, czy zakres wiedzy ucznia jest adekwatny do wymagań określonych w podstawach programowych obowiązujących w polskiej szkole, podejmuje indywidualnie w przypadku każdego ucznia dyrektor szkoły i nauczyciele szkoły, do której zgłosi się uczeń. Szkoła w Polsce ma również obowiązek zapewnienia uczniowi wyrównania różnic programowych.

W Polsce nie ma obowiązku nostryfikowania irlandzkich świadectw. Oba kraje posiadają bowiem umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu. Warto jednak zgromadzić nie tylko dokumenty ze szkół irlandzkich. W przypadku uczęszczania na lekcje do szkoły polonijnej (w takiej szkole zazwyczaj dzieci uczą się języka polskiego, geografii i historii Polski) przydadzą się także dokumenty potwierdzające ukończony tam poziom nauki.

Warto wiedzieć

W przypadku powrotu do kraju z dziećmi warto pomyśleć o przedszkolach dla nich z pewnym wyprzedzeniem. Pierwsze rezerwacje i zapisy do placówek prywatnych i państwowych zdarzają się już w marcu! Można jednak ich dokonać za pośrednictwem rodziny bądź Internetu.

Niedopilnowanie tych terminów nie oznacza oczywiście pozbawienia dziecka prawa do przedszkola bądź edukacji. Oznacza to jednak, że wybór placówek będzie ograniczony do tych, w których są jeszcze miejsca, bądź w których dyrekcja szkoły wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka.

Dzieci można zapisać do szkoły także w trakcie roku szkolnego, choć wyrównywanie różnic programowych i nadrabianie zaległości może być dla nich sporym problemem.

Niezależnie od terminów związanych z formalnościami warto pamiętać o sugestiach psychologów mówiących o odpowiednim czasie potrzebnym do aklimatyzacji dziecka w nowym miejscu. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku nastolatków, które adaptują się do zmian znacznie gorzej i wolniej niż młodsze dzieci.

Więcej na ten temat piszemy w artykule „Dzieci w szkole”.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.