Powrót

Edukacja w szkole

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

Edukacja w szkole

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły w Polsce istotne jest pobranie dokumentów ze wszystkich szkół, które ukończyło w Irlandii.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Decyzję o tym, czy zakres wiedzy ucznia jest adekwatny do wymagań określonych w podstawach programowych obowiązujących w polskiej szkole, podejmuje indywidualnie w przypadku każdego ucznia dyrektor szkoły i nauczyciele szkoły, do której zgłosi się uczeń. Szkoła w Polsce ma również obowiązek zapewnienia uczniowi wyrównania różnic programowych.

W Polsce nie ma obowiązku nostryfikowania irlandzkich świadectw. Warto jednak zgromadzić nie tylko dokumenty ze szkół irlandzkich. W przypadku uczęszczania na lekcje do szkoły polonijnej (w takiej szkole zazwyczaj dzieci uczą się języka polskiego, geografii i historii Polski) przydadzą się także dokumenty potwierdzające ukończony tam poziom nauki.

Warto wiedzieć

W przypadku powrotu do kraju z dziećmi warto pomyśleć o przedszkolach dla nich z pewnym wyprzedzeniem. Pierwsze rezerwacje i zapisy do placówek publicznych i niepublicznych zdarzają się już w marcu! Można jednak ich dokonać za pośrednictwem rodziny bądź Internetu.

Niedopilnowanie tych terminów nie oznacza oczywiście pozbawienia dziecka prawa do przedszkola bądź edukacji w szkole. Oznacza to jednak, że wybór placówek będzie ograniczony do tych, w których są jeszcze miejsca, bądź w których dyrekcja szkoły wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka.

Dzieci można zapisać do szkoły także w trakcie roku szkolnego, choć wyrównywanie różnic programowych i nadrabianie zaległości może być dla nich sporym problemem.

Niezależnie od terminów związanych z formalnościami warto pamiętać o sugestiach psychologów mówiących o odpowiednim czasie potrzebnym do adaptacji dziecka w nowym miejscu. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku nastolatków, które przystosowują się do zmian znacznie gorzej i wolniej niż młodsze dzieci.

Więcej na ten temat piszemy w artykule „Dzieci w szkole”.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji i Nauki


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.