Powrót

Dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-24

Dzieci i młodzież przebywające za granicą spełniają tam obowiązek szkolny i obowiązek nauki. W związku z tym, przed powrotem do Polski zadbać należy o dokumenty potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły za granicą. Będą one podstawą do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Dokumentami tymi są:

  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
  • świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia.

Dokumenty potwierdzające naukę w szkole za granicą powinny zostać przetłumaczone na język polski (nie musi to być tłumaczenie przysięgłe).

Informacje na temat postępowania w sprawie uznania świadectw zagranicznych lub potwierdzenia wykształcenia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Dzieci


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.