Powrót

Dokumenty osobiste, podatkowe i prawne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2018-02-26

Dokumenty osobiste, podatkowe i prawne

Najważniejsze dokumenty osobiste, podatkowe i prawne, jakie należy zabrać ze sobą, wracając ze Stanów Zjednoczonych do Polski

Paszport polski

Polska wymaga, aby jej obywatele wjeżdżali na terytorium RP na podstawie polskiego paszportu. Jednym z powodów tego wymogu jest wstąpienie Polski do strefy Schengen. Zgodnie z postanowieniami układu z Schengen obywatele państw niebędących członkami układu mogą wjechać na jego terytorium jako turyści lub w celach biznesowych bez konieczności posiadania wizy. Okres pobytu w takim charakterze nie powinien przekraczać 90 dni. Jeżeli wjedziesz do Polski, posługując się paszportem amerykańskim, twój pobyt nie powinien przekraczać 90 dni.
W przeciwnym razie przy wyjeździe mógłbyś zostać obciążony karą za naruszenie polskich przepisów wizowych.

Należy zauważyć, że dopuszcza się również możliwość powrotu do Polski na podstawie paszportu polskiego, który stracił ważność. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku utraty ważności polskiego paszportu należy wystąpić do najbliższej placówki konsularnej RP o wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju lub wystąpić o nowy paszport.

Paszport amerykański

Jeżeli planujesz powrócić do Polski na stałe bądź przyjechać na dłuższy czas, legitymując się amerykańskim paszportem, upewnij się, że twój paszport jest ważny jeszcze kilka lat. Konieczność przedłużenia paszportu amerykańskiego w Ambasadzie USA w Warszawie może wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami.

Dokumenty podatkowe

Jeżeli jesteś posiadaczem amerykańskiego paszportu bądź Zielonej Karty, ciąży na tobie obowiązek rozliczania się z dochodów uzyskanych na całym świecie. Jest to tzw. worldwide income, który powinieneś zadeklarować nawet wtedy, jeśli nie mieszkasz dłużej na terytorium USA. Jest to istotna kwestia, której nie można zignorować. Może się bowiem zdarzyć w przyszłości, że posiadacz paszportu będzie się starał o jego przedłużenie bądź o amerykańską emeryturę i wtedy urząd amerykański może zażądać rozliczeń podatkowych za trzy lata wstecz. Rozliczenia podatkowe będą również przydatne, gdy podatnik nabędzie w Polsce np. nieruchomość. Dość często zdarza się bowiem, że polski urząd podatkowy ustala, skąd dana osoba wzięła dużą kwotę pieniędzy potrzebną np. na zakup mieszkania czy nieruchomości. W takiej sytuacji amerykańskie rozliczenia podatkowe będą istotnym dowodem na źródło pochodzenia pieniędzy.

Dokumenty prawne

Zaoszczędzisz sobie wiele czasu, jeżeli przed wyjazdem zgromadzisz najważniejsze dokumenty dotyczące twojej sytuacji materialno-prawnej. Do najważniejszych dokumentów prawnych należą:

  • akty własności: umowy sprzedaży nieruchomości, ruchomości lub innych przedmiotów majątkowych, które planujesz pozostawić w USA;
  • dokumenty bankowe: wyciągi z kont, karty bankomatowe, upoważnienia innych osób do korzystania z twojego konta, umowy dotyczące kredytu gotówkowego czy hipotecznego;
  • dokumenty dotyczące nieruchomości: akt własności, dokumenty dotyczące najmu, dzierżawy, umowy kredytu hipotecznego, rachunki, faktury dokumentujące wykonane remonty, nakłady na nieruchomość;
  • dokumenty dotyczące kont emerytalnych IRA, 401(k);
  • dokumenty dotyczące ubezpieczeniowych polis na życie oraz mienia. Powinieneś prześledzić ogólne warunki umowy lub zaczerpnąć rady agenta ubezpieczeniowego w celu ustalenia, jakie uprawnienia z polisy przysługują osobie opuszczającej terytorium USA.

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.