Powrót

Dokumenty dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na: 2023-10-06

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport, dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu. Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie.

Informacje jak wyrobić paszport dla dziecka znajdziesz tutaj.

Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty w urzędzie gminy. Nie możemy go wyrobić za pośrednictwem konsulatu RP.

O wydanie dowodu osobistego wnioskuje jeden z rodziców. Zgoda drugiego rodzica nie jest wymagana. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka do 12. roku życia można złożyć przez Internet.

Informacje jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka znajdziesz tutaj.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.