Powrót

Czy zalicza się do stażu pracy pracę na umowę agencyjną w krajach UE?

Czy zalicza się do stażu pracy pracę za granicą w krajach: Niemcy, Dania, Włochy Norwegia w latach 1976-1993 na umowę agencyjną /praca w Cyrku jako kierowca/ aby otrzymać nagrodę jubileuszową, lub większy urlop?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, sa zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. Jednak zatrudnieniem w myśl wspomnianych przepisów jest wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Umowa agencyjna w tej definicji nie jest zawarta.

W związku z tym okresy świadczenia umów cywilnoprawnych, jak umowa agencyjna, nie są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych (w tym długości urlopu wypoczynkowego, nabycia prawa do nagrody jubileuszowej).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.