Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Czy Polak mieszkający za granicą (poza UE) może zarejestrować firmę w Polsce? Gdzie należy załatwić formalności związane z rejestracją?

Czy Polak mieszkający za granicą (poza UE) może zarejestrować firmę w Polsce? Gdzie należy załatwić formalności związane z rejestracją?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Polak mieszkający za granicą może zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

  1. poprzez zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie,
  2. bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku),
  3. poprzez pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, która przekształci go na wniosek elektroniczny,
  4. poprzez przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy, podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej są dostępne na stronie: biznes.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.