Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

Czy otrzymam z UK zasiłek macierzyński? Jestem w ciąży pracuje w UK i wracam do Polski.

Od 3 lat pracuje w UK legalnie , od kwietnia przejdę na urlop macierzyński ponieważ jestem w ciąży, czy jeśli wrócimy do Polski na początku lipca, mój angielski pracodawca wciąż będzie mi musiał wypłacać do końca za urlop macierzyński, i jak to załatwić?

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2021 r. (akt. 15.10.2021 r.)

Dzięki przepisom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wracając do Polski, nie traci się ochrony w zakresie zabezpieczenia społecznego również po zakończeniu okresu przejściowego tj. po 31 grudnia 2020 r.

Zapewnia to Umowa o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.

Zgodnie z tą Umową, w stosunku do osób, które objęte są jej zakresem podmiotowym, kontynuowana będzie ochrona w zakresie zabezpieczenia społecznego na zasadach obowiązujących do zakończenia okresu przejściowego.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnotowymi świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa wypłacane są przez instytucję właściwą także w razie niezdolności do pracy zaistniałej w państwie zamieszkania lub pobytu innym niż państwo właściwe.

Oznacza to, że świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa, w tym zasiłek macierzyński, są wypłacane przez instytucje właściwe państw członkowskich również wtedy, gdy osoba uprawniona do świadczenia przebywa lub mieszka w innym państwie członkowskim. W takim przypadku instytucja właściwa jest zobowiązana do przekazywania (transferu) świadczenia za granicę - do państwa zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej.
Z informacji przedstawionych w pytaniu wynika, że instytucją właściwą w tym przypadku jest instytucja brytyjska, a konkretnie - Departament Zatrudnienia oraz Emerytur i Rent (Department for Work and Pensions). Dane kontaktowe znajdzie Pani na stronie:

Department for Work and Pensions

Powinna Pani zatem skontaktować się z w.w. instytucją w celu zweryfikowania możliwości Pani uprawnień do otrzymywania zasiłku macierzyńskiego i możliwości transferowania go do Polski. Pragnę Panią poinformować, iż więcej informacji na temat transferu różnych świadczeń społecznych znajdzie Pani także w naszym Poradniku:

Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.