Powrót

Czy mój mąż Amerykanin potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (akt.19.10.20121 r.)

Jeżeli Pani mąż zamierza wykonywać pracę jako nauczyciel języka w prywatnej szkole językowej - kluczowe znaczenie ma status tej szkoły.

Zgodnie z §1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (DZ.U. 2015, poz 588).

§ 1. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców:

2) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;

Trzeba ustalić, czy szkoła językowa, która ma być pracodawcą Pani męża, jest "placówką, o której mowa w przepisach o systemie oświaty". Pani mąż powinien w tym celu skontaktować się z przyszłym pracodawcą.

Szkoła językowa jest placówką, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeśli prowadzi działalność określoną w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. późn. zm.) ) i w związku z tym podlega wpisowi do ewidencji na podstawie art. 168 tej ustawy.

 

Czy mój mąż Amerykanin po przyjeździe do Polski, w oczekiwaniu na wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, może pracować czy potrzebuje zezwolenia na pracę? Czy może pracować bez zezwolenia jako lektor języka obcego w prywatnej szkole językowej czy tylko jako nauczyciel w szkole państwowej?


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.