Zdrowie Zdrowie

Powrót

Czy mogę zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego bez podania numeru PESEL?

Jestem ojcem dziecka urodzonego w czasie mojego pobytu w Niemczech. Od kilku miesięcy pracuję w polskiej firmie i tutaj opłacam składki ubezpieczeniowe. W maju moja żona wraz z dzieckiem wracają do Polski. W dniu wyjazdu przestaje ich obowiązywać niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Jak dobrze się orientuję, procedura zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wymaga podania numeru PESEL. Wciąż oczekujemy na rejestrację aktu urodzenia naszego dziecka i nadanie numeru PESEL. Czy istnieje jakaś możliwość aby nasz syn został objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-14 (akt. 20.10.2021 r.)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz. 1027 art. 50 ust. 14 mówi, iż w przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z powyższym z chwilą kiedy dziecku zostanie nadany numer PESEL winno zostać zgłoszone jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przy którymś z rodziców, jeżeli posiada tytuł do ubezpieczenia.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.