Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Czy mogę skorzystać ze zniżki ZUS, jeżeli zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy?

Czy mogę skorzystać ze zniżki ZUS, jeżeli zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy?

Ostatnia aktualizacja: 9.07.2021 r. (akt. 19.10.2021 r.)

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą po raz pierwszy, mogą skorzystać z ulg w ramach ZUS.

Polega to na tym, że możesz (ale możesz też zrezygnować z tego uprawnienia) nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne i opłacać tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które:

  • rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmują ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzą działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywali czynności, które wchodzą w zakres obecnej działalności.

W kolejnych 24 miesiącach, można płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które:

  • nie prowadzą i przez ostatnie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • w ramach własnej działalność gospodarczej nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy takich samych jak na etacie – dotyczy to pracodawcy, u którego osoba była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w tym samym roku, w którym założyła działalność, lub w poprzednim roku.

Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w okresie ww. 24 miesięcy kalendarzowych  można ustalić na dowolną kwotę, jednakże nie może być ona niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021, wynosi 2800 zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ZUS.

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.