Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Czy jest możliwy transfer Jobseeker’s Allowance z Irlandii?

Jestem w tej chwili na zasiłku w Irlandii Jobseeker’s Allowance. Czy jest możliwe po powrocie przeniesienie tego świadczenia do Polski?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 (akt. 14.10.2021 r.)

Jobseeker’s Allowance nie podlega transferowi do Polski.

JA jest formą zapomogi - pomocy socjalnej od państwa irlandzkiego i ten rodzaj zasiłku nie jest objęty zasadami koordynacji systemu zabezpieczeń społecznych.

Transferowi podlega Jobseeker’s Benefit.

Jobseeker’s Allowance (zapomoga dla osób poszukujących pracy) - jest świadczeniem dla osób, które utraciły pracę, jednakże z różnych powodów nie spełniają warunków wymaganych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Jest rodzajem świadczenia socjalnego przyznawanego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy (źródła dochodu). Z uwagi na taką konstrukcję tego świadczenia, przyznawane jest osobom które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii (co najmniej dwuletni okres pobytu z zamiarem pozostania na stałe) i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (posiadany majątek, inne źródła dochodu, oszczędności itd.).

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.