Powrót

ZUS - wypłata świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą

Jeśli mieszkasz w państwie, z którym Polska jest związana umową międzynarodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, możesz otrzymywać swoją emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w kraju zamieszkania.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych: "ZUS - wypłata świadczeń dla osób zamieszkałych za granicą", 22.05.2024