Powrót

Zgłoszenie wyjazdu za granicę – jeden z obowiązków meldunkowych obywateli polskich

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-08-07

Jednym z obowiązków meldunkowych obywateli polskich nałożonych ustawą o ewidencji ludności jest zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej piszemy, kto i w jakich sytuacjach powinien takiego zgłoszenia dokonać.

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy nakłada na obywateli polskich ustawa o ewidencji ludności. Zawarty w niej artykuł 36 wskazuje, że zarówno obywatel RP, który wyjeżdża za granicę z zamiarem pobytu stałego oraz na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązany zgłosić swój wyjazd.

Ten, kto wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ale z zamiarem powrotu do Polski ma też obowiązek zgłosić swój powrót.

 

Jak zgłosić wyjazd za granicę?

Wyjazd można zgłosić w urzędzie gminy lub przez Internet, bez pośrednictwa urzędników.

 

W urzędzie

Jeżeli wybieramy opcję tradycyjną, wówczas w urzędzie gminy przedkładamy wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia wyjazdu. Dokonując zgłoszenia w imieniu innej osoby musimy posiadać dokument, który nas do tego uprawnia (np. pełnomocnictwo lub w przypadku małoletnich dokument potwierdzający, że jesteśmy opiekunem prawnym/faktycznym).

Ustanowiony pełnomocnik musi mieć przy sobie nasz dokument tożsamości.

Jeżeli działamy w swoim imieniu, zgłoszenie składamy w urzędzie gminy, na terenie którego mieszkamy lub w urzędzie gminy, na terenie którego mieszka osoba, w imieniu której takiego zgłoszenia dokonujemy. Należy to zrobić najpóźniej w dniu wyjazdu.

 

Przez Internet

Decydując się na ścieżkę złożenia formularza online musimy posiadać profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo certyfikat podpisu osobistego (posiada go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

Jeśli decydujemy się na załatwienie sprawy przez pełnomocnika, konieczne jest udzielenie mu pełnomocnictwa elektronicznego podpisanego w ten sam sposób.
Pełnomocnictwo można też przesłać do urzędu w formie pisma ogólnego: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne .

 

W przypadku małoletnich zgłoszenie wysyła rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

 

Jeśli w rejestrze PESEL przy danych dziecka jest wpisany numer PESEL zgłaszającego rodzica, system sprawdzi dane i pokieruje do właściwej usługi.

Jeśli zgłaszamy wyjazd własny lub niepełnoletniego dziecka, przy którego danych w rejestrze PESEL wpisano numer PESEL rodzica, informacja o zgłoszeniu wyjazdu odbędzie się automatycznie, bez udziału urzędnika.

Jeżeli potrzebujemy pomocy z wypełnieniem formularza możemy skorzystać ze wsparcia infolinii profilu zaufanego (42 253 54 50; pn. – pt. godz. 8.00 – 18.00; e-mail: epuap pomoc@coi.gov.pl).

 

Czym skutkuje zgłoszenie wyjazdu?

Zgłoszenie wyjazdu za granicę z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego (jeżeli takowy obywatel RP posiada). Meldunek stały pozostaje bez zmian.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)