Powrót

Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do Wojskowego Centrum Rekrutacji

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2305) osoby, które podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej, mają obowiązek zgłaszania szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji, właściwemu ze względu na adres ich stałego zameldowania, niektórych informacji.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: gov.pl, "Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do Wojskowego Centrum Rekrutacji", 23.05.2023