Powrót

Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego

Twój dowód osobisty zaginął lub został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez Internet. Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po otrzymaniu twojego zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: gov.pl: "Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego", 05.09.2023