Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-16

Holenderski zasiłek dla bezrobotnych (“WW-uitkering”) jest przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy utrata pracy nie nastąpiła z winy pracownika, tj. pracownik nie został zwolniony dyscyplinarnie lub nie zrezygnował z pracy z własnej inicjatywy. Kolejny warunek to wykazanie określonego okresu zatrudnienia. Jest to co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni. Należy być również natychmiastowo dyspozycyjnym do podjęcia pracy i przebywać na terytorium Holandii.

 

W ustalaniu prawa do zasiłku nie uwzględnia się okresów związanych z chorobą, urlopem macierzyńskim, urlopem bezpłatnym lub okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Długość okresu na jaki zasiłek może być przyznany zależy od liczby przepracowanych lat.

Wysokość zasiłku zależy od zarobków uzyskanych w roku poprzedzającym utratę pracy.

 

Rejestracja w holenderskim urzędzie pracy

Rejestracji w holenderskim UWV i zawnioskowania o zasiłek można dokonać najwcześniej na tydzień przed upływem trwającej umowy.

Złożenie wniosku w okresie późniejszym niż tydzień po zakończeniu trwającego zatrudnienia spowoduje, że urząd tymczasowo wypłaci niższe świadczenie.

 

Sposoby rejestracji w holenderskim urzędzie pracy

Rejestrację można przeprowadzić w pełni elektronicznie poprzez Mijn UWV. Ten sposób wymaga posiadania osobistego numeru DigiD.

Jeżeli rejestracja elektroniczna nie jest możliwa, istnieje możliwość rejestracji osobistej. Lista biur UWV jest dostępna jest tu.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji w holenderskim urzędzie pracy

Do rejestracji wymaga się okazania:

  • Numeru BSN, jeżeli dana osoba go posiada;
  • Numeru identyfikacyjnego (burgerservicenummer - BSN). Jest to numer nadawany każdemu, kto ma do czynienia z holenderskimi urzędami. Uzyskuje się go po dokonaniu zameldowania bądź rejestracji pobytu tymczasowego (okres pobytu krótszy niż 4 miesiące) w urzędzie gminy;
  • Paszportu lub dowodu osobistego z kraju UE/EOG lub Szwajcarii;
  • Formularza EG-GTFA (Formularz EG-GFTA przekazuje były pracodawca).

 

Kiedy otrzymam decyzję w sprawie zasiłku dla bezrobotnych w Holandii?

Decyzja wydawana jest w terminie 4 tygodni po złożeniu wniosku i przekazywana listownie. W niej znajduje się informacja o tym, czy zasiłek został przyznany, na jaką kwotę opiewa świadczenie i do kiedy przysługuje prawo do korzystania z zasiłku dla osób bezrobotnych.

Status złożonego wniosku można śledzić za pośrednictwem "Mijn UWV".

 
W okresie otrzymywania świadczenia, bezrobotny ma 20 dni kalendarzowych urlopu. Zasiłek w tych dniach nadal jest wypłacany.

 

Wysokość świadczenia dla osób bezrobotnych w Holandii

Przez pierwsze dwa miesiące świadczenie dla bezrobotnych stanowi 75% miesięcznego wynagrodzenia. W kolejnych miesiącach kwota ta stanowi 70%.

 

Podstawowe obowiązki osoby zarejestrowanej w holenderskim urzędzie pracy

  1. Aktywne poszukiwanie zatrudnienia: udokumentowane aplikowanie poprzez werk.nl  lub inne formy potwierdzenia kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Wymagana aktywność – jednokrotnie w ciągu tygodnia;
  2. Stawianie się na wyznaczone wizyty w UWV;
  3. Informowanie o wszelkich zmianach w terminie 7 dni;
  4. Urlop należy zgłosić nie później niż 1 dzień przed planowanym wyjazdem;
  5. Przekazywanie formularza zestawienia przychodów – raz w miesiącu.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

 

Źródło:

UWV

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen

https://www.uwv.nl/particulieren/languages/polish/zasilek-dla-osob-bezrobotnych/detail/co-nalezy-wiedziec-o-zasilku-dla-osob-bezrobotnych

https://www.uwv.nl/particulieren/Images/infosheet-pools-zasi%C5%82ek-dla-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-skr%C3%B3cie.pdf