Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych - Arbeitslosengeld

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Zasiłek dla bezrobotnych – Arbeitslosengeld

Osoba, która otrzymała w Austrii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować go do Polski.

Aby móc transferować zasiłek Arbeitslosengeld do Polski, najpierw należy być uprawnionym do jego pobierania w Austrii.

W celu uzyskania prawa do Arbeitslosengeld niezbędna jest rejestracja w lokalnym urzędzie pośrednictwa pracy AMS (Arbeitsmarktservice Österreich) i spełnienie wszystkich stawianych wymagań. Zasady przyznawania zasiłku są regulowane wyłącznie wewnętrznymi przepisami prawa austriackiego.

Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy, a tym samym – do transferu zasiłku. Trzeba to uczynić co najmniej na cztery tygodnie przed opuszczeniem Austrii.

Dokumentem, który należy złożyć w polskim urzędzie pracy w celu pobierania austriackiego zasiłku, jest druk U2 (wcześniej E 303). Aby otrzymać ten formularz, należy zwrócić się do lokalnego biura AMS, które podejmuje decyzję o tym, czy zasiłek może być transferowany poza Austrię i wydaje formularze, które należy okazać w urzędzie pracy w Polsce.

Co istotne, osoba wyjeżdżająca do Polski musi zadeklarować chęć podjęcia pracy. Taka osoba w dalszym ciągu podlega przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie, a co za tym idzie – istnieje możliwość wstrzymania świadczeń z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty pracy.

Warto wiedzieć

Wniosek o przedłużenie transferu zasiłku trzeba złożyć w lokalnym urzędzie pośrednictwa pracy AMS. Zasiłek można transferować przez trzy miesiące, a w wyjątkowych okolicznościach okres ten można wydłużyć, jednak maksymalnie do sześciu miesięcy.

Decyzje tego rodzaju nie są podejmowane automatycznie, ale po zbadaniu przez AMS w każdej sprawie indywidualnych okoliczności. Decyzja ta ma charakter uznaniowy. Prawo Unii Europejskiej nie określa wyjątkowych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony.

Transferowany zasiłek jest wypłacany przez AMS. Zasiłek może być transferowany wielokrotnie i do różnych krajów, ale w ramach 3-miesięcznego (lub wydłużonego) okresu transferu, jaki został przyznany przez AMS.

Warto wiedzieć

Jeśli wyjedziemy do Polski lub innego kraju członkowskiego UE, nie zgłaszając wcześniej w AMS chęci transferu zasiłku, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do publicznych służb zatrudnienia w kraju aktualnego pobytu (w Polsce do powiatowego urzędu pracy). Należy to uczynić w ciągu siedmiu dni od daty opuszczenia Austrii. W takim przypadku polski urząd pracy formalnie wystąpi do AMS o wydanie dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Powrotniku w artykule pt.: „Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej”.

Właściwy terytorialnie lokalny urząd pośrednictwa pracy AMS w Austrii znajdziesz poprzez wyszukiwarkę zamieszczoną na stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/browse/AT.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny Ambasada RP w Wiedniu


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.